Asser Filmliga

Un homme et une femme

10 augustus 2020, 19:15 uur / 11 augustus 2020, 19:15 uur / 12 augustus 2020, 19:15 uur

Algemene leden vergadering juni 2020

I.v.m. de coronacrisis vindt onze Algemende leden vergadering (ALV) dit jaar geheel elektronisch plaats. Hieronder kunt u de agenda + stukken downloaden.

Agenda + stukken ALV Asser Filmliga 26 juni 2020

Vragen en antwoorden leden
Door de leden konden tot uiterlijk 22 juni 13.00 uur vragen gesteld worden over de agenda, agendapunten en stukken die bij de agenda horen voor de ledenvergadering van 26 juni 2020. Deze vragen zouden dan door het bestuur beantwoord worden via de website.
Het bestuur deelt mede, dat tot 13.00 uur op 22 juni 2020 geen vragen door de leden bij het secretariaat zijn ingediend. Hierdoor behoefde het bestuur geen vragen van de leden te beantwoorden.

Archief

Druk op de beginletter van de titel of zoek op titel, regisseur of jaar van eerste vertoning.